نمایه سازی آنلاین مقالات

زمان ارسال مدارک به صورت پستی

مدارک پژوهشگران در حال آماده سازی است ومورخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ماه از طریق پست ارسال میگردد.

خواهشمند است ازتماس اضافی با دبیرخانه جهت زمان ارسال مدارک پرهیز نمایید 

باسپاس ستاد اجرایی همایش

پوسترهمایش

دسترسی سریع

اخبارهمایش

نمایه سازی مقالات در پایگاه سیویلیکا

تمامی مقالات پذیرفته شده در پایگاه سیویلیکا نمایه خواهندشد.