ویژه شرکت کنندگان همایش چاپ مقالات برتر در مجله اقتصاد وبازاریابی کشاورزی

پیرو نامه دریافتی از سردبیر محترم مجله اقتصاد وبازاریابی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مقالات برتر همایش در محورهای(اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، بازار محصولات کشاورزی، اقتصادتولید و مدیریت محصولات کشاورزی و مباحث کلی مرتبط با اقتصاد کشاورزی، اقتصاد گیاهان دارویی)در مجله به چاپ خواهد رسید.

تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات: ۲۰شهریور۱۴۰۳

داوری مقالات: ۳الی ۵روز کاری

زمان برگزاری: ۲۶شهریور۱۴۰۳

صدورگواهینامه زودهنگام از طریق ایمیل پس از پذیرش مقاله فراهم می باشد.

دریافت گواهینامه از طریق ایمیل ۲۴ ساعت پس از پذیرش وثبت نام جهت رفاه حال اساتید ودانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری، مصاحبه دکتری